Tư vấn giải pháp

Chúng tôi tiếp cận tìm hiểu nhu cầu, đề xuất giải pháp, đề xuất lộ trình và kế hoạch triển khai phù hợp với ngân sách và nguồn lực của doanh nghiệp.

+ Tiếp cận tiềm hiểu nhu cầu doanh nghiệp

+ Tư vấn đề xuất giải pháp 

+ Tư vấn lộ trình và vạch kế hoạch triển khai 

+ Xây dựng ngân sách và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực

Hiện thực và triển khai

Chúng tôi áp dụng phương pháp luận có tính thực tiễn và các kinh nghiệm dày dạn vào dịch vụ hiện thực và triển khai giải pháp, luôn nỗ lực để công việc đạt hiệu quả cao và luôn đảm bảo thành công. Các công việc chính gồm:

+ Tổ chức dự án - Phân tích Fit/Gap

+ Phát triển các tính năng mới

+ Chuyển đổi dữ liệu

+ Đào tạo người dùng

+ Kiểm tra chấp nhận hệ thống

+ Đưa hệ thống vào vận hành (Golive) và Nhân rộng (Roll-out)

Bảo trì vận hành hệ thống

Chúng tôi cam kết dịch vụ Bảo trì vận hành, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng để phục vụ, giải phóng mối bận tâm của khách hàng về hệ thống và tập trung vào kinh doanh.

+ Hỗ trợ người dùng và xử lý các issues phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

Theo dõi kiểm tra đánh giá tính đáp ứng của hệ thống  trong quá trình vận hành

Tư vấn xử lý các nghiệp vụ phát sinh.

+ Đồng hành mở rộng giải pháp, nâng cấp sản phẩm.

Chần chừ không tạo nên THÀNH CÔNG

Liên hệ để được tư vấn miễn phí

Hoàn toàn MIỄN PHÍ

Liên hệ
Khách hàng của chúng tôi